CBCT Volymtomografi

CBCT är tandvårdens modernaste röntgenteknologi för diagnoser med 3-dimensionella röntgenbilder s.k. volymtomografi. Som tandläkare kan du remittera patienter i behov av CBCT-röntgen till vår klinik i Älmhult. Bilderna granskas och utlåtande skrivs av övertandläkare Gulli Olsson Sandin, specialist i Odontologisk radiologi.

Tillämpningsområdet för CBCT är i första hand den prekirurgiska implantatplaneringen men tekniken lämpar sig också mycket bra för att kartlägga icke frambrutna tänders läge och anatomi. CBCT är också värdefullt tillskott när det gäller endodontipatienter där noggrann kartläggning av anatomin måste göras.

Välkommen med din remiss!

Telefon: 0476-133 88
C-takt: Anders Elner

Remissblankett (pdf)