Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer


Information uppdaterad 2021-09-29

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som Folkhälsomyndigheten riktat till verksamheter

Information om vad myndigheterna rekommenderar förändrar sig. För att du ska få aktuell information hänvisar vi till myndigheternas sidor. Nedan hittar du länkar till dem. Scroll down for information in English.

Har du tid hos oss men om du i enlighet med vad myndigheterna rekommenderar inte bör komma ber vi att du avbokar din tid hos oss via mail eller genom att ringa.

I över 35 år har Tandvårdshuset varit en klinik som hjälpt dig när du behövt tandvård. Och det kommer vi fortsätta att vara.

För oss är säkerheten och hälsan för våra patienter och medarbetare det allra viktigaste. Vi följer därför noggrant händelseutvecklingen, agerar enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och har självklart gjort alla åtgärder som krävs för att kunna erbjuda en så säker miljö som möjligt.

  • Medarbetare som har minsta symtom kommer stanna hemma och testa sig.
  • Vi tar inte emot patienter som har symtom.

    Välkommen!

 

 

Folkhälsomyndigheten

Du kan läsa mer och få svar på vanliga frågor om det pågående utbrottet på folkhälsomyndighetens webbplats.

folkhalsomyndigheten.se

Nationella informationsnumret 113 13 

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

113 13

1177 Vårdguiden

Information om aktuella riskområden samt vad du ska göra ifall du upplever symtom finns på 1177 Vårdguiden.

1177.se

Information in English 

You can get answers to frequently asked questions about the ongoing outbreak on the public health authority’s website.

folkhalsomyndigheten.se