Barn-och ungdomstandvård

Barn- och ungdomstandvård

Barn- och ungdomstandvård i Älmhult och Ljungby – välkomna ni också!

Visste du att över 1900 barn och unga vuxna i Älmhult och Ljungby får sin tandvård hos Tandvårdshuset? Vi kan barn- och ungdomstandvård. Välkomna ni också!

Lista ditt barn för barntandvård

När ditt barn ska fylla tre år får du ett erbjudande om att välja tandvårdsmottagning. För att bli kallad till Tandvårdshuset behöver du registrera ditt barn hos oss.

Du som är nyinflyttad är också välkommen att lista ditt barn, oavsett barnets ålder, liksom du som vill att ditt barn ska byta från annan tandläkare till Tandvårdshuset. Som kund hos Tandvårdshuset får ditt barn sedan kallelse till kostnadsfria undersökningar.

Att lista ditt barn hos oss är enkelt: Kontakta våra kliniker via mail eller telefon.

Barn-och ungdomstandvård-undersökning

Hur ofta ska mitt barn undersökas?

Vid tre års ålder får de barn och ungdomar som är listade hos oss komma på en undersökning. Vi gör då en bedömning av hur ofta ditt barn behöver komma till oss. Om barnet har stora besvär med sina tänder får ni komma flera gånger per år för förebyggande behandling, om allt ser bra ut kan det räcka att komma vartannat år.

Gratis för barn och ungdomar

Vanlig tandvård är gratis till och med det år du fyller 23. Från den 1 januari det år du fyller 24 börjar du betala.

Barn-och ungdomstandvård-tandläkare
Tandläkare-Tandvårdshuset

Vi kan barntandvård

Visste du att över 1900 barn och unga vuxna får sin tandvård kostnadsfritt hos Tandvårdshuset? Välkomna ni också!

Läs mer