Osynliga tandställningar

Osynliga tandställningar

Invisalign - Osynliga tandställningar så du kan få det leende du önskar

Vi utför tandreglering med Invisalign som ett alternativ till vanlig tandställning. Invisaligns tandskenor flyttar dina tänder med hjälp av en serie nästan osynliga, borttagbara tandskenor som är specialgjorda efter dina tänder. Efterhand som du byter tandskena varannan vecka kommer dina tänder att, lite i taget, dag för dag, gradvis att flyttas tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Vår Invisalignverksamhet finns i Älmhult och i Ljungby. Kontakta oss för mer information.

Kan Invisalign fungera för dig?

Invisalign (osynliga tandställningar) kan behandla både mindre tandförflyttningar till mer komplexa fall. Oavsett problem blir resultatet ett nytt, jämnare leende.

Här är några problem som kan behandlas med Invisalign.

  • För trångt mellan tänderna när det finns för lite plats i käken för att alla tänder ska rymmas normalt.
  • För glest mellan tänderna när det finns för mycket plats i käken.
  • Korsbett när både över- och underkäke är felriktade. Det orsakar vanligen att en eller flera tänder i överkäken biter innanför motsvarande tänder i underkäken och förekommer såväl för framtänder som sidtänder.
  • Djupbett när tänder i överkäken går avsevärt om lott med tänder i underkäken.
  • Underbett när underkäkens framtänder sticker ut utanför framtänderna i överkäken, vanligen beroende på underväxt i överkäken, överväxt i underkäken, eller bådadera.
Tandvårdshuset - Osynliga tandställningar

Hur går osynliga tandställningar till?

Innan din behandling kan börja tar vi ett avtryck av dina tänder, för att avgöra om de kan regleras med hjälp av Invisalign-systemet. När det blivit bekräftat upprättas en detaljerad behandlingsplan med hjälp av ett virtuellt 3D-verktyg som visar den följd av rörelser som dina tänder beräknas gå igenom under behandlingens gång. På så sätt kan du se hur dina tänder förväntas se ut efter avslutad behandling, redan innan den påbörjas.

När du väl inlett din Invisalign-behandling kommer du att bära varje uppsättning specialgjorda tandskenor i 2-veckors perioder. Efterhand som du arbetar dig igenom serien av tandskenor kommer dina tänder att börja röra sig gradvis, lite i taget, tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Under denna tid kommer du då och då att gå på kontroll hos oss för att följa din utveckling och se till att behandlingen känns bra. Behandlingstiden varierar från person till person beroende på varje enskild behandlings komplexitet.

Boka tid för Invisalignbehandling

Tandvårdshuset - Osynliga tandställningar

Vi kan barntandvård

Visste du att över 1900 barn och unga vuxna får sin tandvård kostnadsfritt hos Tandvårdshuset? Välkomna ni också!

Läs mer